Desde os escritores clásicos aos financeiros máis sobresaíntes da actualidade, todos coinciden na importancia da comunicación e dos valores intanxibles da empresa. Miguel de Cervantes escribiu que "vale máis o bo nome que as moitas riquezas", e un dos personaxes máis ricos do mundo presente, Warren Buffet, asegura que "podo gañar moitos máis cartos xestionando activos intanxibles que activos tanxibles".

Empresas, institucións e personalidades públicas vense na permanente necesidade de que se consideren os seus intereses, os seus produtos ou as súas formulacións fronte a opcións alternativas. Tampouco abonda con producir e vender ben; hai que facelo de xeito responsable e sostible.

Trátase de que o cliente confíe na empresa que lle serve ou coa que se relaciona. Para iso organizacións e persoas precisan unha relación fluída, directa e eficaz cos seus respectivos públicos.

Unha relación comunicacional que non é posible acadar só co recurso á campaña publicitaria convencional, porque as vellas receitas xa non serven para o século XXI. Nesta tarefa estamos á súa disposición: analizaremos a súa situación, estudiaremos as súas prioridades e proporémoslles a fórmula que mellor se adapte aos seus obxectivos.

info@incis.net
Pintor Juan Luis, 5
15702 Santiago de Compostela
(0034) 981 575 244 / 981 575 249
castellano